mgr ELŻBIETA WASIAK - KOWALSKA

Jestem pedagogiem, dyrektorką AB-OVO, terapeutką behawioralno–poznawczą oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej i Poznawczej.

Od 1998 roku organizuję i prowadzę profesjonalne szkolenia dla dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli, dla rad pedagogicznych, nauczycieli – metodyków, wychowawców oraz rodziców. Współpracuję z Ministerstwem Edukacji i Mazowieckim Kuratorium Oświaty. W latach szkolnych 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 w wyniku wygranych przetargów kuratoryjnych prowadziłam szkolenia w warszawskich placówkach oświatowych. Specjalizuję się w profesjonalnej pomocy terapeutycznej rodzinom dzieci
nadpobudliwych
, agresywnych i wykluczanych. Pomagam w leczeniu depresji, stanów lękowych, zaburzeń snu i łaknienia. Jestem autorką publikacji na temat rozwoju osobowości, skutecznego porozumiewania się i twórczego rozwiązywania konfliktów.

Ukończyłam wiele kursów doskonalenia zawodowego i rozwoju osobowości. Do najważniejszych zaliczam:

* Kurs Edukatorski Programu "Nowa Szkoła" (MEN i CODN)
* Kurs "Duński system edukacyjny" połączony z wizytą studyjną na Bornholmie (CODN)
* Kurs NLP dla nauczycieli i wychowawców(CODN)
* Kurs kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów (CODN)
* Kurs Psychosyntezy "Teatr mojego życia" (Vivian King z Santa Fe)
* Neuropedagogika - teoria, diagnoza, praktyka (CODN)
* Dziecko z ADHD w szkole
* Pomóż dziecku z anoreksją lub bulimią
* Kurs terapii behawioralno-poznawczej (Szkoła CBT-Warszawa)
* Kurs "Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena" (SINET    Warszawa)
* Treningi relacji: terapeuta - pacjent (Polskie Stowarzyszenie Balintowskie)

Prowadzę indywidualne i grupowe ćwiczenia relaksacyjne.
Uczę technik doskonalenia i wyciszania umysłu, planowania strategii osiągania sukcesów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Pomagam w kłopotach wychowawczych i emocjonalnych. Jestem niestrudzoną propagatorką prostych, bezpiecznych sposobów osiągania harmonii wewnętrznej, spokoju i radości życia.

Współpracuję z Gabinetem Psychologicznym GRADIAM KROK PO KROKU www.gradiam.pl

W pracy kieruję się przesłaniem Sokratesa, starożytnego mędrca i nauczyciela:

UZDRAWIANIA DUSZY DOKONUJE SIĘ PRZY UŻYCIU PEWNYCH TALIZMANÓW.
TYMI TALIZMANAMI SĄ DOBRE SŁOWA.


Moje motto życiowe:
CHCESZ BYĆ SZCZĘŚLIWY? - TO BĄDŹ!!!
 
Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne