ZAJĘCIA

Wychowanie to przykład i miłość – program edukacyjny dla rodziców małych dzieci.

Wprowadzenie:

Podoba mi się mądre powiedzenie: „ rodzina jest miejscem, w którym ważą się przyszłe losy świata”. I chętnie dedykuję je młodym ludziom na początku ich małżeńskej, a potem rodzicielskiej drogi – jako prawdę wymagającą głębokiej refleksji i uważnego praktykowania.

To właśnie w rodzinie mały człowiek po raz pierwszy doświadcza władzy. Tu uczy się widzieć, mówić, słuchać, czuć, bawić się i pracować. Uczy się stosowania poznanych zasad, sposobów porozumiewania i rozwiązywania konfliktów, poznaje wartości, obowiązki i prawa. Doświadcza smaku nagrody i kary. Zdobywa wiedzę – kim jest i co potrafi, jakie ma mocne, a jakie słabe strony.

Każdego dnia rodzina gromadzi dla dziecka posag na dorosłe ŻYCIE W DRODZE, w zmieniających się warunkach społecznych i ekonomicznych, w nowych miejscach, wśród nowych ludzi.

Jak więc być dobrym rodzicem? Jak wychowywać dzieci, by były zdrowe, życiowo zaradne, wytrwale, odpowiedzialne, odporne psychicznie, dzielne, kochające siebie i innych, radosne?

Kiedy zacząć świadome wychowywanie w ważnych wartościach? Jak uczyć empatii i tolerancji? Czy i co może /lub nie może/ zrobić w imieniu rodziców nauczyciel w przedszkolu i w szkole?

Jeśli interesuje Państwa poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania, jeśli jesteście
Państwo gotowi wspólnie uczyć się rodzicielstwa na miarę czasów

zapraszam na cykl ciekawych spotkań.

Oto tematy:

- Poznać dziecko: małego człowieka: neurobiologia – nowa wiedza o „możliwościach” mózgu małego dziecka, o roli lewej /logicznej/ i prawej /wyobrażeniowej/ półkuli w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i duchowym dzieci; o przyczynach nadwrażliwości, braku koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej i o praktycznych sposobach radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach.

- Jak stać się rodzicem na miarę czasów: jak uczyć dzieci rozpoznawania, akceptacji i wyrażania emocji; stereotypy wychowawcze, przekonania i wzorce z własnego dzieciństwa a nowe potrzeby XXI wieku; dlaczego dzieci nas nie słyszą - jak mówić, żeby nas słyszały; jak mądrze kochać, czego wymagać, jak wpajać ważne wartości, uczyć odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych wyborów.

- Jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego: nowa refleksja wychowawcza, gdy świat wydaje się „stać na głowie”; gimnastyka mózgu – dlaczego?, po co?, jak?; fakty a ich znaczenia, gdy każdy widzi to, co chce i może zobaczyć; jasno, spokojnie wprost – bezpieczne komunikaty w rozmowie z małym i dużym człowiekiem; spokojny to więcej niż uczony, jak dbać o spokój i harmonię wewnętrzną; terapeutyczne umiejętności wychowawcze

Zajęcia mają formę wykładów aktywizujących lub warsztatów. Trwają 3 lub 5 godzin na każdy temat.
Uczestnicy otrzymają pakiet użytecznych materiałów edukacyjnych.
Istnieje możliwość modyfikacji treści i czasu zajęć, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne