ZAJĘCIA

PROGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW
na temat: „Wspólnie wychowujemy dla przyszłości – rodzice sojusznikami szkoły”

Cele ogólne:

- uświadomić rodzicom  potrzebę aktywnego współdziałania z nauczycielami, niezbędną w procesie harmonijnego wychowania i odpowiedzialnego  przygotowania uczniów do dorosłego, udanego życia
- ustalić najważniejsze i najpilniejsze  obszary współdziałania rodziców z nauczycielami, zwłaszcza  z opiekunami klas
- omówić pożyteczne i spójne sposoby wychowywania dla przyszłości w szkole i w domu wynikające z zaangażowanej postawy rodzica - sojusznika szkoły

Omawiane zagadnienia:

- miejsce i funkcja szkoły w przygotowaniu uczniów do udziału w dorosłym życiu,
- refleksja „na jakich ludzi czeka świat” – zadania dla rodziców oraz  zadania dla szkoły -
niezbędne w efektywnej współpracy na rzecz harmonijnego rozwoju uczniów,
-
możliwe obszary współpracy: jak umacniać  mocne i osłabiać jej słabe strony,
- możliwe sposoby współpracy: dobre doświadczenia rodziców i konstruktywne propozycje,
- o rodzicielskiej odpowiedzialności i o ukrytych programach wychowawczych,
- o roli wychowania w wartościach, o potrzebie nieustannej autorefleksji wychowawczej i o zaangażowanej postawie rodzica - sojusznika szkoły

Czas: 2 godziny
Metody pracy:
elementy pracy warsztatowej w parach i w małych grupach, prezentowanie stanowisk, burza mózgów, analiza materiałów, swobodne wypowiedzi, mini wykład
Warunki: zajęcia odbywają się na terenie placówek oświatowych, w porozumieniu i za zgodą Dyrekcji szkół.
Temat może być realizowany także w formie warsztatów, w grupie do 25 osób, w czasie 5 godzin.

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne