ZAJĘCIA

Warsztaty dla nauczycieli na temat:

„SPOKOJNY TO WIĘCEJ NIŻ UCZONY – wybrane techniki radzenia  sobie ze stresem, asertywną postawą i otwartą komunikacją”.

Cele - po zajęciach uczestnik potrafi:

-
rozpoznać oblicza stresu i automatyczną mobilizację wewnętrzną własnych  procesów reagowania;
- poznanymi technikami skutecznie redukować skutki  stresu;
- określić własny styl wyjaśniania zdarzeń wg teorii M. Seligmana wpływający
na obraz siebie, ludzi i świata, na własne reakcje i relacje z innymi;
-
rozpocząć naukę „łapania” myśli automatycznych i ich racjonalizacji wg modelu ABC A. Ellisa i A. Becka - twórców terapii behawioralno poznawczej;
- doskonalić zachowania i wypowiedzi asertywne wynikające ze znajomości własnego terytorium psychologicznego i ze zgodności czynników odpowiedzialnych za odczuwanie harmonii wewnętrznej
- unikać stereotypowych wypowiedzi i zachowań w kontaktach interpersonalnych;
- słuchać aktywnie, mówić w stylu komunikatu „ja” oraz  unikać komunikacyjnych barier;
- stosować zdobytą wiedzę w nauczycielskiej praktyce.

Organizacja zajęć:

Spotkanie I

Tematy: Fizjologia stresu – od mobilizacji do destrukcji.
            Zmiana schematów myślenia i proste, użyteczne techniki radzenia sobie ze stresem; emocjonalne reagowanie i  i racjonalizowanie faktów.
            Jak otwierać drzwi rozmowie – o unikaniu komunikacyjnych barier, o akceptacji oraz potwierdzaniu uczuć.

Spotkanie II

Tematy: Spokój wewnętrzny a zachowania asertywne – potrzeby terytorium psychologicznego człowieka.
            Jak nie kupować cudzych emocji – teoria w praktyce.
            Harmonijny rozwój człowieka  - zgodność myśli, słów, uczuć i działań a umiejętności osiągania spokoju  drogą do szczęśliwego życia.

Warunki:

Zajęcia trwają 8 lub 10 godzin, mogą być realizowane w ciągu 1 lub 2 dni w grupie do 25 osób, na terenie placówki zamawiającej usługę. Istnieje możliwość dostosowania czasu i treści zajęć do potrzeb Zamawiającego. Obecni na warsztatach nauczyciele otrzymają zaświadczenia uczestnictwa i pakiet materiałów edukacyjnych.

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne