ZAJĘCIA

TEMAT: „Jak osiągać zawodowe i osobiste sukcesy”

Priorytety szkolenia:

- zapoznanie uczestników ze strategią wyboru celów i ze sposobami ich skutecznej realizacji
- poznanie i świadome stosowanie w relacjach międzyludzkich zasad zachowań asertywnych
- doskonalenie partnerskiej postawy w otwartej komunikacji bez barier i bez agresji
- kształcenie umiejętności współdziałania w zadaniowych zespołach pracowniczych

Cele operacyjne - po zajęciach uczestnik potrafi:

- lepiej poznawać siebie, nazywać, umacniać i wykorzystywać w działaniu dla dobra własnego i sukcesu firmy swoje mocne strony i indywidualne atuty;
- zaakceptować słabości, świadomie nad nimi pracować – zgodnie z wynikającą z wolnego wyboru decyzją wprowadzania zmiany;
- zachować asertywną postawę w planowaniu i strategii osiągania celów oraz w kontakcie z trudnym rozmówcą;
- rozmawiać z zachowaniem zasad otwartej komunikacji bez przemocy, stosować komunikaty w stylu „ja”;
- aktywnie słuchać, unikać stereotypowych barier komunikacyjnych, potwierdzać uczucia rozmówcy i „oswajać” w sobie mechanizm emocjonalnego porwania;
- rozpoznać próby manipulacji w rozmowie oparte na rozumieniu „w co i dlaczego grają ludzie” oraz podejmować próby unikania „relacji skośnych”, zgodnie z teorią osobowości Erica Berne
- dbać o harmonię wewnętrzną, wykorzystując najnowszą wiedzę o pracy obu półkul mózgu człowieka, proste narzedzia terapii behawioralno poznawczej, techniki relaksacyjne i wizualizację;
- efektywnie współpracować w zadaniowym zespole;
- udzielać i przyjmować informację zwrotną;
- korzystać z propozycji nowości wydawniczych literatury tematu.

Metody:

ćwiczenia w parach: rozgrzewkowe, integrujące i inne, grupowe rozwiązywanie problemów, prezentacje, burza mózgów, dyskusja kierowana, wymiana doświadczeń, analiza studiów przypadku, mini wykłady, scenki dramowe, informacje zwrotne.

Warunki szkolenia według autorskiego programu:

- grupa nie liczniejsza niż 20 osób. /optymalnie 12 – 14 osób/ Czas szkolenia: 25 godzin szkoleniowych /ok. 20 godz. zegarowych/
- zajęcia w systemie weekendowym trwają 3 dni – od godz. 17 w piątek do godz. 16 w niedzielę lub w dowolne 4 popołudnia od godz.16 do godz. 21
- uczestnicy otrzymają certyfikaty i pakiety materiałów edukacyjnych.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne