ZAJĘCIA

Propozycja szkoleń dla rodziców dzieci do 3 lat

Tematy:

- Nowa wiedza o rozwoju procesów poznawczych człowieka: neurobiologia – nauka o rozwoju mózgu małego dziecka, o roli lewej i prawej półkuli w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dzieci, o przyczynach nadpobudliwości psychoruchowej dzieci i o deficytach rozwojowych ( zaburzenia integracji sensorycznej) – pierwsza pomoc wychowawcza.

- Jak stać się rodzicem na miarę czasów: jak uczyć dzieci rozpoznawania, akceptacji i wyrażania emocji; stereotypy wychowawcze , przekonania i wzorce z własnego dzieciństwa a nowe potrzeby XXI wieku; dlaczego dzieci nas nie słyszą - jak mówić, żeby nas słyszały; jak stosować ważne zasady świadomego rodzicielstwa

- Jak wychowywać w dobie kryzysu emocjonalnego: nowa refleksja wychowawcza, gdy świat wydaje się „stać na głowie”; gimnastyka mózgu – dlaczego?, po co?, jak?; mapa to nie terytorium: każdy widzi to, co może zobaczyć; jasno, spokojnie wprost – bezpieczne komunikaty w rozmowie nie tylko z dzieckiem; spokojny to więcej niż uczony – jak dbać o dobre porozumienie w rodzinie.

Warunki szkolenia:


Odbiorca: młodzi ludzie przygotowujący się do roli rodziców oraz rodzice najmłodszych przedszkolaków.
Zajęcia mają formę wykładów aktywizujących lub warsztatów. Trwają 3 lub 5 godzin na każdy temat. Mogą być realizowane w szkołach rodzenia, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.
Uczestnicy otrzymają pakiet użytecznych materiałów edukacyjnych.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne