ZAJĘCIA

O problemie wypalenia zawodowego coraz częściej mówi się jako o zjawisku szczególnie trudnym dla pracowników resortu usług społecznych. Pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, policjanci, pracownicy straży miejskiej i służb ratowniczych ponoszą coraz większe psychologiczne koszty zawodowych obowiązków. Dzieje się tak dlatego, że ich praca przebiega w bliskim kontakcie z człowiekiem, a zadowolenie, mobilizująca radość skutecznego działania i poczucie profesjonalizmu zależne jest od udanych kontaktów interpersonalnych. Te zaś stają się coraz trudniejsze, bo życie w dobie przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych kraju niesie coraz więcej obaw o przyszłość, coraz więcej lęków i stresów, z którymi nie zawsze umiemy sobie poradzić. Ze stanu tej wewnętrznej niemocy i z nieumiejętności radzenia sobie w kontaktach międzyludzkich rodzi się wypalenie zawodowe. Jego pierwotne objawy to rozgoryczenie i wyczerpanie, a konsekwencje stanowi spadek motywacji, brak zaangażowania i obniżenia jakości wykonywanych usług . Chcąc zapobiegać zjawisku wypalenia zawodowego i jego społecznie szkodliwym skutkom, należy podjąć pracę nad poznaniem mechanizmów jego powstawania, nad zmianą wewnętrznego nastawienia do problemów codziennego życia i nad umiejętnością skutecznej komunikacji w kontaktach z ludźmi. „AB-OVO” do takiej właśnie pracy zaprasza.

CELE: po spotkaniu uczestnik potrafi:

- Uświadomić sobie zewnętrzne przyczyny zjawiska wypalenia zawodowego oraz rozpoznać wewnętrzne mechanizmy jego powstawania u siebie i u osób, z którymi jest w kontakcie.
- Radzić sobie z zespołem zjawisk fizjologicznych i psychologicznych tworzących stan określany jako zawodowe wypalenie tj z: bólem głowy, zmęczeniem fizycznym, wyczerpaniem emocjonalnym, wycofywaniem się z kontaktu, unikaniem emocjonalnego obciążenia, poczuciem niezadowolenia, obniżeniem zawodowego zaangażowania, a nawet z chęcią odejścia z zawodu.
- Stosować nowe umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji bez barier, aktywnego słuchania, asertywnej postawy i radzenia sobie z agresją rozmówcy.
- Radzić sobie z uczuciem frustracji, psychicznego zmęczenia, gniewu i złosci.

ODBIORCA: nauczyciele wszystkich typów szkól, pielęgniarki i pracownicy służb społecznych

WARUNKI: szkolenie odbywa się w grupie do 25 osób, zorganizowanej przez Zamawiającego i na terenie Jego placówki.

CZAS: 5 lub 8 godzin.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne