ZAJĘCIA

TEMAT: „Jak uczyć uczenia się – nowe wyzwanie edukacji XXI wieku w nauczycielskiej praktyce”

motto: Zrozumienie mózgu dziecka i tego, jak on się rozwija, jest kluczem do zrozumienia i planowania uczenia się” /Jane.M Healy/ 

Cele szkolenia - po spotkaniu uczestnik potrafi:

1. poddać twórczej refleksji obowiązek profesjonalnej nauki uczenia się w oparciu o nową wiedzę na temat:
- jak uczy się mózg człowieka
- rola osobistych uwarunkowań, nawyków, możliwości i preferencji stylu uczenia się nauczyciela w efektywnej pracy z uczniem
- możliwości i preferencje sensoryczne uczniów odpowiedzialne za ich sposób uczenia się, zapamiętywania wiedzy i sukcesy w nauce
- 4 fazy modelu uczenia się człowieka i ich znaczenie w planowaniu pracy dydaktyczno wychowawczej
- rola „terytorium psychologicznego” nauczyciela oraz funkcjonowanie w praktyce teorii samospełniającego się proroctwa
2. dobierać formy pracy tworzące bezpieczną przestrzeń dla rozwoju różnych aktywności uczniów
3. wykorzystywać ocenę uczniowskich postępów jako czynnik informacji zwrotnej, ważny w ewaluacji własnych sukcesów (bądź porażek) dydaktycznych
4. motywować rodziców do poznania potrzeb rozwojowych dzieci, do adekwatnej organizacji ich uczenia się w domu oraz do współpracy na forum klasy

Omawiane zagadnienia:

1. optymalne warunki szybkiego i trwałego uczenia się mózgu dziecka w wieku szkolnym na podstawie najnowszych osiągnięć neurofizjologii
2. poznanie własnego systemu preferencji W A K, rodzaju inteligencji emocjonalnej wg. Howarda Gardnera oraz stylu myślenia i uczenia się - testy
3. konsekwencje spotkania się różnych – niezależnych od woli człowieka - preferencji nauczyciela i ucznia. Jak uczyć „bezkolizyjnie”?
4. fazy uczenia się człowieka a zadania nauczyciela XXI wieku – trenera, instruktora i wychowawcy
5. jak „zagospodarować” własne terytorium psychologiczne i wykorzystywać teorię smaospełniającego się proroctwa w procesie nauki uczenia się.
6. o wykorzystywaniu uczniowskiej aktywności, sokratejskim stylu uczenia, umiejętnym wykorzystaniu ewaluacji prowadzonych zajęć i stosowaniu poznawanej teorii w praktyce
7. profesjonalne sposoby współpracy z rodzicami
8. literatura tematu

Warunki szkolenia:

Zajęcia odbywają się na terenia placówki Zamawiającego.
Grupa szkoleniowa: do 26 osób
Czas: 5 godzin dydaktycznych
Nauczyciele otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenia uczestnictwa.
Metody pracy: ćwiczenia w małych grupach, prezentacje, dzielenia się doświadczeniami nauczycielskiej praktyki, burza mózgów, studia przypadków, mini wykłady tematyczne

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne