ZAJĘCIA

Nowe umiejętności wychowawcze – warsztaty dla rodziców małych dzieci (oferta dla żłobków i przedszkoli)

1. Mama i Tata – to dumnie brzmi, czyli o sposobach tworzenia bezpiecznej przestrzeni wychowawczej domu rodzinnego małego dziecka. Rodzice zachowują się niekiedy tak, jakby żyli w dwu odrębnych światach. Dziecko odczuwa to jako chaos, boi się i reaguje agresywnie. Czy Wasze komunikaty są zawsze spójne, jasne, proste i bezpieczne dla Waszego dziecka? Czy ono Was rozumie? Jeśli nie, to jak sprawić, by rozumiało?
Cel spotkania: poznać możliwości wynikające z nowej wiedzy o rozwoju małego dziecka, na ich bazie tworzyć więź sprzyjającą temu rozwojowi, budować autorytet rodzica i unikać wychowawczych porażek.

2. Moje małe – wielkie i trudne emocje. Jako dorośli nie zawsze umiemy poradzić sobie z własnymi emocjami, bo jest to trudne. Małym dzieciom emocje sprawiają znacznie większe, czasem dramatyczne problemy. One nie rozumieją, co się z nimi dzieje, płaczą więc, krzyczą lub złoszczą się i reagują agresywnie. Jak skutecznie pomóc maluchom w świecie ich emocji?
Cel spotkania: jak słuchać dzieci, jak do nich mówić, jak uczyć je rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, jak rozmawiać o trudnych sprawach.

3. Jak budować poczucie własnej wartości małego dziecka.
Wychowanie w rodzinie mocno i trwale kształtuje samoocenę dziecka, jego wiarę we własne siły, odwagę działania i taką umiejętność naprawiania błędów, by nie stały się frustrującymi porażkami. Jak pomóc dziecku budować takie poczucie własnej wartości, by umiało tworzyć dobre relacje z otoczeniem, wyrażać własne potrzeby, sygnalizować oczekiwania i było otwarte na konstruktywną krytykę?
Cel spotkania: poznać mechanizmy powstawania poczucia własnej wartości, budować je wraz z dzieckiem przez wspieranie jego mocnych stron i kształcenie umiejętności radzenia sobie z porażkami

4. Konsekwencja wychowawcza, granice, reguły, prawda i mity o bezstresowym wychowaniu.
Warto wiedzieć, że małe dzieci uczą się głównie przez to, w czym uczestniczą, mają tyle swobody, ile otrzymują, a chcą jej mieć jak najwięcej. Dzieci uczą się najszybciej wszystkiego, co dla nich miłe, co je „nic nie kosztuje”, zwłaszcza tego, że może nie być granic ani zasad, a co za tym idzie – konsekwencji i odpowiedzialności.
Cel spotkania: analiza konkretnych sytuacji i refleksja: czego tak naprawdę uczymy nasze dzieci, czyli o ukrytych programach i szkodliwych stereotypach wychowawczych.

5. Jak uspokoić malucha i jak wyciszyć jego emocje.
Cel spotkania: praktyczne sposoby zapobiegania narastaniu napięcia emocjonalnego dzieci i techniki wyciszania emocji na bazie rodzicielskich doświadczeń, sprawdzonych działań i literatury tematu.

Organizacja zajęć.

Proponowany cykl zajęć nie stanowi obowiązującego kursu. Tematy mogą być wybierane i realizowane oddzielnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Tworzą jednak przemyślaną całość i jako całość stanowią przekaz użytecznej wiedzy wraz z praktycznymi umiejętnościami wychowywania dla przyszłości.

Spotkania mogą być realizowane w systemie zajęć popołudniowych. Każdy temat jest wówczas opracowany oddzielnie w czasie 3 godzin dydaktycznych /135 minut/ lub w ciągu jednego dnia /sobota/ w czasie 7 godzin dydaktycznych np. od godz. 9 do14.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie placówki Zamawiającego.
Forma spotkań: warsztaty
Liczba uczestników: do 24 osób

Dla dużych grup 35– 60 osób zajęcia mogą mieć formę ciekawych seminariów z elementami ćwiczeń warsztatowych.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne