ZAJĘCIA

"Rola wartości, zasad i granic w wychowaniu małego dziecka"

Cele szkolenia - po spotkaniu uczestnik potrafi:

1. Lepiej rozumieć własne dziecko, jego zachowania, możliwości oraz emocjonalne potrzeby.
2. Poddać twórczej refleksji przekonania i wzorce wychowawcze z własnego dzieciństwa.
3. Rozpoznawać szkodliwe wychowawczo stereotypy zachowań wobec dzieci i dostosować je do nowych wyzwań funkcjonowania w realiach XXI wieku.
4. Stosować zasady i stawiać dziecku granice wynikające z wartości obowiązujących w przestrzeni wychowawczej własnej rodziny.
5. Skutecznie uczyć małe dziecko odpowiedzialności rozumianej jako ponoszenie przyjemnych i nieprzyjemnych konsekwencji własnych zachowań.

Zadania szczegółowe:

1. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej małego dziecka dotyczące świata emocji i procesów poznawczych (myślenie, rozumienie, zapamiętywanie, uwaga)
2. Uniwersalny model uczenia się człowieka i wynikające z niego ważne zadania rodzica na miarę XXI wieku
3. O ukrytych programach wychowawczych – czyli czego tak naprawdę uczą się dzieci w codziennych kontaktach z rodzicami
4. Kiedy dziecko przejmuje władzę - nieodwracalne, krzywdzące małego człowieka skutki nieudolnego wychowania bez zasad i bez wytyczonych granic.
5. Jaki system wartości funkcjonuje w mojej rodzinie?
6. Pożyteczne lektury

Warunki szkolenia:

ZZajęcia dla grup do 25 osób odbywają się na terenie placówki przedszkolnej i trwają 2 godz. zegarowe – od godz. 17 do 19.

Istnieje możliwość dostosowania godzin spotkania do potrzeb Zamawiającego.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne