ZAJĘCIA

„CZEGO SIĘ JAŚ NIE NAUCZY, TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ”

To proste, znane  powiedzenie stanowi hasło przewodnie naszych spotkań. Nauczyciele i wychowawcy pochylają się nad nim od lat, z coraz to  nową refleksją jaką dyktują zmieniające się potrzeby czasu.
Współczesny Jaś, mały obywatel  XXI wieku uczy się bowiem inaczej i szybciej niż Jaś z lat dzieciństwa jego rodziców. Potrzebuje szerzej rozumianych, inaczej niż kiedyś wdrożonych, lepiej wyćwiczonych umiejętności nawiązywania relacji, funkcjonowania w grupie, bycia odpowiedzialnym, samodzielnym, zaradnym, a przede wszystkim – silnym i odpornym psychicznie.
To dlatego dawne wzorce wychowawcze automatycznie powielane przez współczesnych rodziców nie w pełni przygotowują  dziś małych obywateli do pełnienia społecznych ról. Trzeba te wzorce mądrze i systematycznie ubogacać, aby rodzice - pierwsi nauczyciele dzieci umieli właściwie przygotować je do samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni wychowawczej rodziny i poza nią - w przedszkolu, szkole i w dorosłym życiu.

Bo jeśli wierzyć Virginii Satir – doświadczonej terapeutce rodzinnej: „rodzina naprawdę jest miejscem, w którym ważą się przyszłe losy świata”, a wiedza podana na czas to edukacja – podana po czasie, to już terapia.

W odpowiedzi na potrzebę systematycznych spotkań edukacyjnych niepubliczna placówka doskonalenia

AB-OVO Edukacja dla Przyszłości

z a p r a s z a

rodziców  małych dzieci uczęszczających do przedszkoli
na spotkania w trzyletnim cyklu
warsztatów edukacyjnych

Cele ogólne programu: 

 • systematyczna pomoc rodzicom w wychowywaniu dla przyszłości
 • uświadomienie trwałego wpływu relacji rodzinnych (mama – tata – dziadkowie – opiekunowie) na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci
 • stosowanie w praktyce nowych, skutecznych narzędzi wychowawczych
 • zachęta do ustawicznej edukacji wychowawczej obojga rodziców małych dzieci

Tematy:

SPOTKANIE I dla rodziców trzylatków
„Budowanie relacji przygotowujących małe dziecko do funkcjonowania w grupie społecznej”
cele  szczegółowe:                                                                                                                                                                  

 • „skrypty” bardzo małego człowieka na dorosłe życie
 • zwiastuny przyszłych relacji społecznych  w zachowaniach małych dzieci
 • rodzicielska uważność a ukryte programy wychowawcze
 • mówienie, słuchanie i emocje w relacjach
 • ponadczasowa wymowa słów Janusza Korczaka: „Nie ma dzieci, są ludzie”

SPOTKANIE II dla rodziców czterolatków
Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za dokonane wybory i ponoszenie ich konsekwencji”
cele szczegółowe :

 • porządek w systemie rodziny
 • odpowiedzialność i konsekwencja w relacjach rodzic – rodzic oraz rodzic – dziecko
 • autorytet rodzica a szkodliwy mit tzw. „wychowania bezstresowego”
 • czego najszybciej i trwale uczą się małe dzieci?
 • ponadczasowa wartość słów Fridricha Froebla „Wychowanie to przykład i miłość”

SPOTKANIE III dla rodziców dzieci pięcioletnich
„Umiem i  potrafię, wzmacnianie poczucia własnej wartości małego dziecka - jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie”
cele szczegółowe:

 • strategie osiągania celów, realizacji planów i zalety nawyku świętowania sukcesów
 • rola reakcji rodziców na błędy i niepowodzenia małych dzieci; postawy pozornie wspierające
 • inny – nie znaczy gorszy; o dostrzeganiu różnic, akceptacji słabych stron i wzmacnianiu zalet
 • „sokratejski dialog” w relacjach rodzic – dziecko
 • ponadczasowa mądrość stwierdzenia Cycerona „Wszystko jest trudne, nim stanie się proste”

Warunki realizacji projektu

Czas zajęć: 3 godziny dydaktyczne + możliwość indywidualnych konsultacji wychowawczych
Miejsce: placówki przedszkolne
Uczestnicy: grupa do 30 osób zorganizowana w przedszkolu

Uczestnicy  otrzymają  materiały edukacyjne, a rodzice obecni na trzech spotkaniach – zaświadczenia udziału w cyklu szkoleń.

Komentarz:

Dla chętnych i twórczych  grup rodziców istnieje możliwość organizowania dodatkowych spotkań  w poszczególnych latach realizacji projektu „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
Jako rozwinięcie tematu wiodącego.
Szczegółowe tematy i warunki spotkań do omówienia.

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne