ZAJĘCIA

PROGRAM   SPOTKAŃ    EDUKACYJNYCH

dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Najbardziej charakterystyczną cechą współczesnych czasów są zmiany. W każdej dziedzinie życia ich tempo w ostatnim dziesięcioleciu nabrało niezwykłej dynamiki, zwłaszcza w rozwoju techniki i wzrostu poziomu indywidualnej konsumpcji. A to z kolei pociągnęło za sobą zmiany oczekiwań dzieci i zmiany postaw rodziców. Dziś jedno dziecko dysponuje tyloma zabawkami, co kiedyś trójka czy czwórka rodzeństwa, a  pożytek z tych przedmiotów jest coraz mniejszy.
Pojawiło się też coraz więcej form dziecięcych zabaw i działań dostarczających satysfakcji bez specjalnego wysiłku. Dlatego niepokoi fakt, że dla ogromnej grupy dzieci podejmowanie wysiłku, by samodzielnie kończyć trudne lub skomplikowane zadania - to zupełnie obce pojęcie. Podczas gdy edukacja i dorosłe życie wymaga konsekwentnego wykonywania wielu złożonych a nawet nudnych czynności.  Rodzą się więc pytania:

Jak dobrze przygotować dziecko do przedszkola,  szkoły i  dobrego startu w dorosłe życie?
Jak być rodzicem umiejącym sprostać wyzwaniom skomplikowanej rzeczywistość XXI w.?
Co trzeba wiedzieć o rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym małego dziecka w oparciu o wciąż nowe, zaskakujące laików badania neurofizjologii i neuropsychologii?

Rodziców zainteresowanych wspólnym poszukiwaniem odpowiedzi na te i inne pytania, gotowych do dzielenia się własnymi doświadczeniami wychowawczymi, odważnych w zadawaniu pytań i chętnych do samodoskonalenia

niepubliczna placówka doskonalenia AB-OVO Edukacja dla Przyszłości zaprasza na spotkania:

 1. Być rodzicem na miarę czasu.
  cel: poznać kluczowe znaczenie wybranych zagadnień neurofizjologii w tworzeniu bezpiecznej  przestrzeni wychowawczej domu rodzinnego małego dziecka
 2. Nowa wiedza o emocjonalnym rozwoju małego dziecka
  cel: omówić rolę trudnych zachowań dzieci w wieku od 0 do 6 lat i znaczenie rozważnej postawy świadomych swej roli rodziców
 3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, gdy do nas mówią
  cel: przypomnieć i przećwiczyć  sposoby skutecznego porozumiewania się z małym dzieckiem, w tym unikanie stereotypowych barier komunikacyjnych
 4. Rola zasad i konsekwencji w wychowaniu dla przyszłości
  cel: poznać i udoskonalić praktykę wprowadzania wybranych zasad i ich konsekwentnego egzekwowania
 5. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości małego dziecka
  cel: poddać refleksji własne oceny, pochwały i zachęty stosowane wobec dziecka; jak przyjmować i oceniać jego niepowodzenia
 6. Proste rozmowy z o trudnych sprawach
  Cel: jak mówić o rozstaniu, o śmierci o długiej nieobecności bliskiej osoby, o stracie; pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci
 7. 7. Umiejętność koncentracji – ważna rzecz
  cel: poznać powody i pierwsze objawy braku koncentracji w działaniach małych dzieci; podstawowa pomoc wychowawcza; prawda i mity o ADHD
 8. 8.Jak uczą się małe dzieci
  cel: poznać praktyczne sposoby wychowania optymistycznego, szczęśliwego, twórczego  i kreatywnego dziecka

Warunki realizacji projektu:

 1. Zajęcia odbywają się na terenie placówki przedszkolnej dla wcześniej zorganizowanej grupy i trwają 2 godziny dydaktyczne
 2. Pierwsze spotkanie integracyjne jest o 30 minut dłuższe (akceptacja tematów, ewentualne zmiany wynikające z potrzeb grupy i propozycje terminów spotkań)
 3. Grupa szkoleniowa do 30 osób
 4. Uczestnicy otrzymają zestaw ciekawych materiałów edukacyjnych

 

 

Copyright 2009 by AB - OVO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mapa strony
 

Tagi: ADHD , Nadpobudliwość , Asertywność , Wychowanie , Rozwój osobowości , Zaburzenia osobowości , Zaburzenia nerwicowe , Depresja , Wypalenie zawodowe , Pracocholizm , Warsztaty terapeutyczne