DLA RODZICÓW

CZEGO SIĘ JAŚ NIE NAUCZY, TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ

Trzyletni program zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Motto:
Wiedza podana na czas to edukacja, podana po czasie – to już terapia

/Roberto Asagiolli/

    Współczesny Jaś, mały obywatel  XXI wieku uczy się inaczej i szybciej niż Jaś z lat dzieciństwa jego rodziców. Potrzebuje inaczej rozumianych, inaczej wdrażanych i ćwiczonych umiejętności nawiązywania relacji, funkcjonowania w grupie, bycia odpowiedzialnym, samodzielnym, zaradnym, a przede wszystkim – silnym i odpornym psychicznie.
    To dlatego dawne wzorce wychowawcze dziś automatycznie powielane nie wystarczą. Trzeba je mądrze i systematycznie ubogacać, aby rodzice jako pierwsi nauczyciele umieli przygotować dzieci do funkcjonowania w rodzinie, w przedszkolu, w szkole i w dorosłym życiu. A jeśli wierzyć Virginii Satir – doświadczonej terapeutce rodzinnej – rodzina naprawdę jest miejscem, w którym ważą się przyszłe losy świata.
Cele ogólne programu:
1. systematyczne wspieranie rodziców w wychowywaniu dla na miarę wyzwań XXI wieku,
2. uświadomienie wpływu relacji rodzinnych i postaw wszystkich opiekunów dziecka na jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny,
3. poznanie nowych – opartych na technikach behawioralnych, skutecznych metod wychowawczych,
4. pomoc w ustalaniu i stosowaniu w wychowawczej praktyce rodzinnych kodeksów wartości, rytuałów, zasad oraz granic,
5. nauka odpowiedzialnego egzekwowania konsekwencji dokonywanych przez dzieci wyborów,
6. zachęta obydwojga rodziców małych dzieci do systematycznej edukacji wychowawczej i do efektywnej współpracy z nauczycielami,
7. Prezentacja wybranych pozycji literatury i tematycznych stron internetowych dla rodziców.

SPOTKANIE I dla rodziców dzieci trzyletnich.
Temat: „Budowanie relacji rodzinnych przygotowujących małe dziecko do funkcjonowania w grupie społecznej”
Motto: Nie ma dzieci, są ludzie
/Janusz Korczak/

SPOTKANIE II dla rodziców czterolatków.
Temat: „Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za dokonane wybory i ponoszenia ich konsekwencji”
Motto: Wychowanie to przykład i miłość
/Fridrich Frëbel/

SPOTKANIE III dla rodziców dzieci pięcioletnich.
Temat: „Umiem i potrafię, o wzmacnianiu poczucia własnej wartości małego dziecka i przygotowaniu do nauki w pierwszej klasie”
Motto: Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
/Cycero/

BYĆ RODZICEM NA MIARĘ CZASU

program edukacyjny dla rodziców dzieci od drugiego do dziesiątego roku życia

Oto pytania, które często zadają rodzice:
Jak sprostać wychowawczym i edukacyjnym wyzwaniom rzeczywistości XXI wieku?
Co współczesny rodzic małego dziecka powinien wiedzieć o jego rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym?
Jak przygotować dzieci do edukacji w żłobku, przedszkolu i w szkole?
Jak zadbać o ich dobry start w dorosłe życie?

W odpowiedzi na te i inne pytania AB-OVO proponuje warsztaty dla zainteresowanych rodziców w grupach zorganizowanych na terenie żłobków, przedszkoli lub szkół.

1. O odpowiedzialnym tworzeniu bezpiecznej przestrzeni wychowawczej domu rodzinnego małego dziecka.
Cele spotkania: poznać możliwości dziecka wynikające z nowej wiedzy o jego rozwoju emocjonalnym i poznawczym; stworzyć więź budującą autorytet rodzica w atmosferze rodzinnego ciepła, bez wychowawczych porażek.
2. Moje małe, wielkie i trudne emocje.
Cele spotkania:
kształcić umiejętność aktywnego słuchania dzieci i mówienia do nich jasno, krótko, wprost; uczyć rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz potwierdzania uczuć dziecka; poznać sposoby rozmawiania z dziećmi o trudnych wydarzeniach.
3. Jak budować poczucie własnej wartości małego dziecka.
Cele spotkania: poznać mechanizmy powstawania poczucia własnej wartości; budować je przez wspieranie mocnych stron dziecka i kształcenie umiejętności radzenia sobie z porażkami; rozpocząć naukę podstaw asertywnego reagowania w kontaktach z rówieśnikami.
4. Konsekwencja wychowawcza, granice, reguły, zasady, prawda i mity o bezstresowym wychowaniu.
Cele spotkania: dzięki analizie scenek – przykładów destrukcyjnej roli ukrytych programów wychowawczych i szkodliwych stereotypów – uczulić rodziców na przejawy chaosu w komunikacji z dzieckiem, nieumyślną akceptacje braku zasad i granic; uświadamiać momenty rodzicielskiej nieporadności wychowawczej; poddać refleksji określenie „wychowanie bezstresowe”
5. Jak uspokoić dziecko i wyciszać jego emocje.
Cele spotkania: dowiedzieć się, jak działa mózg człowieka w stresie i co z tego wynika dla relacji z drugą osobą; jak zapobiegać narastaniu napięcia emocjonalnego dzieci; omówić techniki wyciszania własnych emocji – na przykładzie rodzicielskich doświadczeń, sprawdzonych „recept” i wybranych pozycji literatury tematu,
6. Terapeutyczne umiejętności rodzica przydatne w budowaniu relacji z dziećmi i ich nauczycielami.
Cele spotkania
: przypomnieć zasady komunikacji bez przemocy i agresji w stylu komunikatu „ja”; zaprezentować skutki porwania emocjonalnego oraz reakcji „mózgu gadziego” w stresie; propagować umiejętność nieprzyjmowania „podarków” rozmówcy; poznać wybrane techniki behawioralne ułatwiające porozumienie z dziećmi i z dorosłymi; zachęcić do ćwiczenie ważnych w zmianie nawyków i przyzwyczajeń dzieci oraz w procesie samodoskonalenia się rodziców.

Tematy wykładów – 60 lub 90 minut.

 • Moje dziecko mnie złości.
  cel: złość dziecka – czyj to problem, jakie ma źródła i objawy; skuteczne strategie radzenia sobie ze złością małego dziecka.
 • Nowa wiedza o emocjonalnym rozwoju małego dziecka.
  cel: omówić rolę trudnych zachowań dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz potrzebę i znaczenie rozważnej postawy świadomych swej roli rodziców.
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, gdy do nas mówią.
  cel: przypomnieć w analizie konkretnych scenek sposoby skutecznej komunikacji z dzieckiem, ze zwróceniem uwagi na unikanie barier komunikacyjnych.
 • Rola zasad, granic i konsekwencji w wychowaniu dla przyszłości.
  cel: udoskonalić praktykę wprowadzania zasad i granic; poznać sposoby motywowania dziecka do ich przestrzegania oraz do ponoszenia odpowiedzialności za własne wybory.
 • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości małego dziecka.
  cel: poddać refleksji własne oceny, pochwały i zachęty stosowane wobec dziecka; jak wyznaczać dziecku obowiązki, jak przyjmować i oceniać jego sukcesy lub niepowodzenia
 • Ważne rozmowy o trudnych sprawach.
  cel: jak mówić o rozstaniu rodziców, o śmierci, przeprowadzce, długiej nieobecności bliskiej osoby, o stracie; pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
 • Umiejętność koncentracji – ważna rzecz.
  cel: poznać powody braku koncentracji w działaniach małych dzieci, pierwsze ich objawy oraz środki zaradcze; prawda i mity o ADHD.
 • Jak uczą się małe dzieci.
  cel: omówić praktyczne sposoby wychowania optymistycznego, szczęśliwego, twórczego  i kreatywnego dziecka; poznać 4 fazy procesu uczenia się mózgu i rolę tej wiedzy w wychowaniu.
 • Nowa wiedza o rozwoju procesów poznawczych małego człowieka.
  cel: poznanie nowej wiedzy na temat rozwoju percepcji słuchowej i wzrokowej dziecka, przyczyn nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń integracji sensorycznej; poznanie sposobów radzenia sobie z objawami dysfunkcji rozwojowych dzieci oraz źródeł specjalistycznej pomocy.
 • Jak stać się rodzicem na miarę czasu.
  cel: refleksja jak przekonania i wzorce z własnego dzieciństwa wpływają na postawy rodziców; o tworzeniu i stosowaniu ważnych zasad świadomego rodzicielstwa; doskonalenie rodzicielskich umiejętności wychowawczych na miarę potrzeb obecnego czasu.
 • Wspólnie wychowujemy dla przyszłości – rodzice sojusznikami szkoły.
  cel:
  uświadomienie rodzicom potrzeby systematycznej współpracy z nauczycielami; opracowanie zbioru możliwych obszarów wraz z przykładami konkretnych aktywności każdego rodzica dla dobra wszystkich dzieci.

SPOKOJNY TO WIĘCEJ NIŻ UCZONY – jak radzić sobie z własnymi emocjami.

warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci.

Cele: doskonalenie kompetencji wychowawczych sprzyjających profesjonalnemu działaniu w sytuacjach konfliktów z dziećmi i osobami dorosłymi.
Tworzenie wizerunku rodzica/opiekuna sprawnie stosującego teorię komunikacji interpersonalnej w codziennej praktyce wychowawczej.
Poznanie technik skutecznego radzenia sobie z własnymi emocjami, sposobów budowania wewnętrznego ładu oraz ćwiczeń relaksujących ciało i umysł.

Szczegóły do uzgodnienia.