SZKOŁA RODZENIA

PROGRAM SPOTKAŃ PSYCHOEDUKACYJNYCH Z UCZESTNIKAMI KURSU W SZKOLE RODZENIA

DLACZEGO?
„Rodzina jest miejscem, w którym ważą się przyszłe losy świata”
Warto pochylić się nad słowami Virginii Satir – wybitnej znawczyni problemów rodziny, terapeutki rodzinnej, autorki wielu publikacji i osoby będącej niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie.
Świat wokół nas zmienia się dziś tak szybko, jak nigdy dotąd. I o ile współczesny człowiek na ogół radzi sobie z akceptacja zmian obiektywnej rzeczywistości, o tyle zmiany przyzwyczajeń, wdrukowanych stereotypów różnych działań – w tym wyniesionych z własnego dzieciństwa nawyków wychowawczych – stanowi poważną trudność. A dziś niezbędna jest nowa refleksja wychowawcza i nowa postawa rodziców dzieci pokolenia XXI wieku. Wymaga ona przede wszystkim nowej wiedzy o rozwoju poznawczym i emocjonalnym dziecka, nowej odpowiedzialności i skutecznego działania na miarę wyzwań obecnego czasu.

PO CO?
„Wiedza podana na czas to edukacja, podana po czasie, to już terapia”
I z tym stwierdzeniem włoskiego psychiatry i psychoterapeuty Roberto Asagiollego też trzeba się zgodzić. Łatwiej jest się czegoś od razu dobrze nauczyć niż po jakimś czasie „oduczać” tego, co nieskuteczne i uczyć od nowa. A skoro wiemy, że nienarodzone dziecko już w brzuszku mamy odczuwa emocje związane ze słuchaniem muzyki, głosu rodziców, ich dotyku, a także stresu – warto już wtedy mieć zarys planu wychowawczego dla przyszłego noworodka i niemowlaka. To nie żart.! Małe dziecko potrzebuje przede wszystkim miłości kochających się rodziców i ich spokojnego reagowania na wszystko, co z pojawieniem się dziecka będzie nie tylko nowe, ale często bardzo trudne i kłopotliwe.

JAK?
Rodzicom XXI wieku potrzebna jest nowa wiedza na temat organizacji przestrzeni wychowawczej domu rodzinnego. Ta przestrzeń już od pierwszych tygodni życia powinna sprzyjać kształceniu pożądanych nawyków i oczekiwanych zachowań małego dziecka. Aby zdobyć tę wiedzę oraz potrzebne umiejętności wychowawcze, zapraszam przyszłych rodziców do udziału w programie:

SPOKOJNY TO WIĘCEJ NIŻ UCZONY
Temat: Jak być rodzicem dziecka od 0 do 15 miesiąca życia – na miarę wyzwań obecnego czasu.


Cele programu:

Poznanie wybranych aspektów nowej wiedzy o różnej organizacji pracy mózgu mężczyzny i kobiety, ich odmiennych sposobach komunikacji, emocjonalnego reagowania, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów.
Pomoc w budowaniu relacji rodzicielskich na bazie szacunku dla inności, we wzajemnym uczeniu się od siebie, bez agresji i walki o to, kto wie lepiej.
Ustalenie priorytetów zachowań koniecznych dla zdrowego, harmonijnego rozwoju dziecka.
Prezentacja ciekawych i sprawdzonych sposobów uspakajania płaczącego maluszka i usypiania go.
Zachęta do zdobywania nowych umiejętności wychowawczych, do korzystania w przyszłości ze spotkań edukacyjnych w żłobku, przedszkolu i szkole.

AB-OVO oferuje grupowe lub indywidualne treningi relaksacyjne.

Szczegóły do uzgodnienia.