GALERIA
Szkolenie nauczycieli w Ostrowi Mazowieckiej oraz kurs doskonalenia osobowości w Warszawie.
Zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Legionowie
Zajęcia w Przedszkolu nr 123 przy ulicy Syrokomli.
Warsztaty dla rodziców w Przedszkolu Nr 95 przy ul. Korzona w Warszawie
Warsztaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 275 przy ulicy Hieronima w Warszawie.
Warsztaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 298 przy ul Krakusa w Warszawie.