O MNIE

O MNIE

Shadow
Slider
Elzbieta Wasiak-Kowlaska ab-ovo

mgr ELŻBIETA WASIAK - KOWALSKA

moje motto życiowe:
                               Chcesz być szczęśliwy? – To bądź!!!

moje motto życiowe:
Chcesz być szczęśliwy? – To bądź!!!

moje motto życiowe:
Chcesz być szczęśliwy? – To bądź!!!

    Jestem absolwentką Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplomowaną nauczycielką języka polskiego z II stopniem specjalizacji zawodowej.
Doświadczenie pracy dydaktyczno wychowawczej i współpracy z rodzicami zdobywałam od 1964 do 1998 roku w różnych typach szkół w Warszawie, na Białostocczyźnie i na południu Polski, w Hrubieszowie. Od 1998 roku jestem właścicielką i dyrektorką niepublicznej placówki doskonalenia:

AB-OVO Edukacja dla Przyszłości

    Realizuję autorskie programy rozwoju osobowości i doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych oraz dla rodziców.
     Od 2006 roku jako członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz terapeutka tego nurtu udzielam potrzebującym psychicznego wsparcia i pomagam w rozwiązywaniu życiowych problemów. Prowadzę indywidualne konsultacje dla rodziców. Pomagam wychowywać bez przemocy z zastosowaniem skutecznych narzędzi terapii poznawczo behawioralnej.
     Od 2009 roku we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wychowania Urzędu Dzielnicy Targówek realizuję w przedszkolach i szkołach autorskie programy edukacyjne:

1.„Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

2. „Być rodzicem/nauczycielem na miarę czasu”.

3. „Terapeutyczne umiejętności wychowawcze nauczycieli/rodziców pomocne w budowaniu korzystnych relacji z uczniami/dziećmi oraz z osobami dorosłymi”.

4. „Spokojny to więcej niż uczony”.

     Od 2017 roku prowadzę zajęcia w Szkole Rodzenia na Bródnie. Jestem autorką publikacji na temat skutecznego porozumiewania się i twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych. Przeprowadziłam 4662 godziny zarejestrowanych szkoleń dla nauczycieli i 2263 godziny szkoleń dla rodziców. Wystawiłam 2421 zaświadczeń uczestnictwa w zajęciach.

     Do najważniejszych kursów, które ukończyłam zaliczam:

  • Ukończenie szkolenia i uzyskanie Certyfikatu Edukatora Wczesnego Dzieciństwa.
  • Przygotowanie do pracy edukatora na kursie „Nowa Szkoła – grupa 15” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Poznanie duńskiego systemu edukacyjnego połączone z tygodniową wizytą studyjną na Bornholmie.
  • Twórcze myślenie, efektywne działanie i strategie osiągania sukcesów na trzydniowym kursie „Teatr nasz wewnętrzny” pod kierunkiem Vivian King z Santa Fe.
  • Udział w międzynarodowej konferencji naukowo warsztatowej – Drama metodą edukacji XXI wieku – pod kierunkiem prezesa ASSITEJ Haliny Machulskiej oraz uczestnictwo w trzydniowych warsztatach dramy prof. Johna W. Somersa z Wielkiej Brytanii ” Od improwizacji do przedstawienia” .
  • Kurs terapii behawioralnej – prowadzony przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie i atestowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  • Treningi relacji terapeuta – pacjent realizowane przez mgr Mariana Lecha, Lidera Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.
  • I stopień kursu: Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena w SINET Warszawa.
  • Dziecko z AD-HD w szkole.
  • O skutecznej pomocy dziecku z anoreksją lub bulimią.

    Prowadzę ćwiczenia relaksacyjne, uczę technik doskonalenia umysłu i ciała. Jestem niestrudzoną propagatorką prostych, bezpiecznych sposobów osiągania harmonii wewnętrznej, spokoju, pogody ducha i radości życia.

Jako certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny (P.D.) w dwu obszarach Certyfikat Edukatora Rodzicielskiego Pozytywnej Dyscypliny oraz Certyfikat Edukatora Wczesnego Dzieciństwa prowadzę szkolenia i udzielam konsultacji wychowawczych rodzicom dzieci w wieku 3 – 10 lat lub starszych,  zgodnie z założeniami P.D. i z wykorzystaniem Kart Narzędzi P.D.

W pracy kieruję się przesłaniem Sokratesa:
Uzdrawiania duszy dokonuje się przy użyciu pewnych talizmanów. Tymi talizmanami są dobre słowa.