Bardzo dziękuję za spotkania w przedszkolu oraz za indywidualne konsultacje wychowawcze. Rozmowy i konsultacje z Panią Elżbietą pokazały mi jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, z trudnymi emocjami. Pozwoliły poznać ich przyczyny oraz proste i bezpieczne sposoby radzenia z nimi. Na konsultacjach nauczyłem się wielu praktycznych metod radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, które stosuję w życiu codziennym, dzielę się z bliskimi jak również sam je dalej rozwijam. Dziękuję również za pełną gotowość do pomocy w każdej chwili i za poczucie pewności, iż zawsze można na Panią liczyć. Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów.