Podobało nam się:
profesjonalny sposób prowadzenia warsztatów, jasne, klarowne, fachowe i konkretne sformułowania; energia oraz forma przekazu; tematyka; spokój i głos prowadzącej:-)

Uświadomiliśmy sobie:
jak bardzo potrzebujemy warsztatów o samodoskonaleniu i jak dotychczas było ich niewiele; jak ważne są emocje i ile mamy braków w ich wyrażaniu; że otwartość na zmiany jest w naszej pracy kluczową sprawą; że konieczne jest pozyskiwania rodziców do twórczej współpracy

Wnioski:
Oczekujemy dalszych szkoleń na temat pracy z emocjami, budowania relacji z rodzicami i z uczniami a także o zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Chciałabym, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie dla grupy chętnych osób z grona nauczycielskiego. Żałuję, że te zajęcia odbyły się tak późno (jestem już w zaawansowanym wieku zawodowym). Uzyskałam niezwykle ciekawe wskazówki dla siebie jako nauczycielki i jako człowieka…