Podziękowanie 2013 za współorganizację konferencji: „Sześciolatek w szkole”